Kat’s Deli on the Tellico River

1829 Cherohala Skyway
Tellico Plains TN 37385
(423) 253-3411